2 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi - A Clinica Dent

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalı, ağız içerisinde meydana gelen yumuşak doku (dil, dudak, yanak, damak gibi) ve sert dokular (dişler, çene kemiği) ile ilgili bütün hastalıkları teşhis eder. Cerrahi operasyonları genel anestezi, lokal anestezi ya da sedasyon anestezisi altında ameliyathane ortamında uygulayan bir bölümdür.

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Nedir? Çözümleri Nelerdir?

Dişlerde aşınma, yıpranma ve çene eklemi ağrısı gibi birçok ağız problemi olan kişiler çene cerrahisine başvurur. Ağız, diş ve çene cerrahisi hastaları arasında en yaygın şikayetler yiyecekleri çiğnemek, ısırmak ve yutma gibi işlev bozukluklarından kaynaklanır. Solunumun sesli olması, konuşurken zorluk çekmek ya da horlama gibi ağız açıklığının ve boyutunun normal olmamasından kaynaklanan problemlerin giderilmesi ağız, diş ve çene cerrahisi uygulamalarının ilgilendiği alanın içindedir. Uygulama alanına giren diğer rahatsızlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Daha komplike ve damağa gömülü olan dişlerin çekilmesi
  2. Ağız, çene ve yüz bölgesinde oluşan tüm enfeksiyonların cerrahi tedavisi
  3. Çenede ortaya çıkan kist ve tümörün cerrahi tedavileri
  4. Ağız boşluğundaki yumuşak doku rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi
  5. Çene ve yüz bölgesinde meydana gelen kırıkların tedavisi
  6. Dental protez tedavi öncesinde sert ve yumuşak dokuların cerrahi müdahale ile düzeltilmesi
  7. Dudakta ve damakta oluşan yarıkların tedavisi,
  8. Tükürük bezi rahatsızlıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi
  9. Ağız, çene ve yüz bölgesinde meydana gelen estetik ve fonksiyonel bozuklukların cerrahi uygulama ile giderilmesi
  10. Implant tedavisi

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Fiyatları

Ağız, diş ve çene cerrahisi fiyat seviyelerinin belirlenmesinde birçok değişken belirleyici rol oynar. Köprü içerisindeki tüm dişler yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir. Protezlerdeki elemanların hassas (anker) ve yarı hassas tutucu ücretleri ve diğer giderler ücrete yansıtılır. Uygulanan tedavi genel anestezi altında yapılıyorsa hizmet bedeli % 50 oranında artırılır. Genel anestezi altındaki işlemlerde Türk Tabipleri Birliği’nin her bir kalemle ilgili ücretleri eklenir. Cerrahi işlemlerde protetik uygulamaya ihtiyaç duyulduğunda protez başlığında belirtilen birim fiyatlar ayrıca ücrete eklenir. Hastanın bulunduğu yere (işyeri, konut, hastane vb.) gidilerek uygulanan tüm işlemlerde ücretler % 50 artırılır.

İmplant Diş Nedir? Diş İmplant Tedavisi Uygulaması yazımızı okumak için tıklayınız.